Általános Szerződési Feltételek

(A honlapunkról is letölthető egyszerűsített vállalkozói szerződés elválaszthatatlan melléklete)

Az Ön által megrendelt munkát, melyre vonatkozóan vállalkozói szerződést is kötünk Önnel, a

KEMAX Kft.
Székhely: 1181 Budapest, Havanna utca 25. 5. em. 13.
Telephely: 5471 Tiszakürt, Új utca 4/a.
Cg: 01-09-377991; Adószám: 23287169-2-43; EU adószám: HU23287169;
MKIK reg szám: 26A45837
Email: info@kemax.hu

Ügyvezető Igazgató:
Kocséri Péter
Tel: +36.70.432.1871
Email: kocseri.peter@kemax.hu

Ügyfélszolgálati vezető:

Gábor Judit

Tel: +36.70.944.0447
Email: ugyfelszolgalat@kemax.hu, gabor.judit@kemax.hu

végzi el, jogszabályokban is szabályozott feltételek és garanciák szerint.

Tevékenységünket szabályozó legfontosabb jogszabályok az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, valamint a 191/2009 (IX.15.) Kormány rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
Az említett jogszabályok, teljes terjedelmükben letölthetők honlapunk "Letölthető dokumentumok" rovatából.

A KEMAX ÖRÖK GARANCIA fontosabb feltételei:

1. Csak árajánlat, megrendelés, szerződés és kibocsátott és kiegyenlített számla alapján áll módunkban garanciát vállalni az általunk épített kemencékre, kandallókra és kályhákra.
2. A garancia feltétele, hogy mi helyezzük üzembe a kemencét/kandallót/kályhát, megfelelő kiégetési ütem tartásával. Kiszáradás előtti, korai túlfűtésből származó károk, szerkezeti sérülések, repedések nem tartoznak a garanciális felelősségi körbe.
3. A garancia csak rendeltetésszerű használat esetén érvényes, ideértve - de nem csak erre korlátozva - a tüzelőanyag megválasztását is. Csak száraz keményfa használatát javasoljuk, illetve kemencében megfelelő lehet a népi hagyomány szerinti száraz kukoricaszár, vagy száraz szőlővessző is. Kültéri eszközökre csak akkor vállalunk garanciát, ha az eszköz tető alatt kerül elhelyezésre, függetlenül attól, hogy a tetőt mi építettük, vagy másik vállalkozó készítette el. A garancia szempontjából lényeges, hogy a kemencét/tüzelőeszközt ne érje közvetlenül eső, ne álljon rajta a hó, stb.
4. A garancia nem terjed ki normál kopásra, elhasználódásra, ajtók korróziójára, ajtó üvegbetétek mechanikai sérüléseire, illetve nem terjed ki mechanikai sérülés által okozott károkra és meghibásodásra, pl. ütés, beszakadás külső behatásra, stb. Nem terjed ki továbbá olyan esetekre, ami felhasználói hanyagságból adódik.
5. Repedésre, illetve alapzat, vagy környező épített szerkezet elmozdulásából adódó szerkezeti sérülésre csak akkor vállalunk garanciát, ha az alapot mi építettük, vagy az építő kőműves mester írásos nyilatkozatát bírjuk a beton minőségére, a betonvasalás minőségére és mennyiségére vonatkozóan. Kültéri kemence kéményvetülete alá mélyebb, legalább 80 cm mély tömb beton alapozást javaslunk, ezen a területen ugyanis sokkal nagyobb az egységre jutó felületi nyomás, a vasbeton lemezalap min. 20 cm vastag és összefüggő az egész területen, továbbá a tető gerendaoszlop lábak vetületében min. 40x40x40 cm-es tömb alap készül.
6. Az általunk beépített, de más gyártók által gyártott eszközök és anyagok (pl. kandalló tűzterek, sütőlapok, harmadik fél által gyártott vasalatok) esetén, és azokra vonatkozóan, csak a gyártó által vállalt garancia feltételei alapján tudunk garanciát vállalni.

KÉMÉNY, FÜSTELVEZETÉS

1. Teljes felelősséget vállalunk, ha mi építjük a kéményt, de a hatósági ellenőrzés költsége és megszervezése az építtető feladata és kötelessége, úgymint a későbbi éves gyakorisággal történő felülvizsgálat is.
2. Nem vállalunk felelősséget a kémény műszaki paraméterei és biztonsága tekintetében, ha a megrendelő által már elkészíttetett kéménybe kötjük be a kemencét, kandallót, kályhát. Ebben az esetben a megrendelő kötelessége a kémény szakszerű ellenőriztetése és üzembe helyezése.
3. Az érvényes jogszabályok szerinti hatósági ellenőrzés üzembe helyezéskor, illetve a rendszeres éves ellenőrzések nem tartoznak a hatáskörünkbe és a feladataink közé, de szívesen segítünk azok megszervezésében és lebonyolításában.

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS, TANÁCSADÁS, KISZÁLLÁSI DÍJ MEGRENDELŐINK SZÁMÁRA

1. Helyszíni felmérés, kiszállás esetén egységesen 20'000,- Ft + ÁFA díjat számolunk fel, melyről készpénz fizetési számlát állítunk ki.
2. Megrendelőink számára a díjat elengedjük, azaz minden esetben jóváírjuk a végszámla összegéből.

KÉSEDELMES FIZETÉS

Késedelmes fizetés esetén, az 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel.

REFERENCIA

1. Megrendelőnk hozzájárul, hogy a munkafolyamatok során, illetve a munka végeztével az elkészült kemencéről, kályháról, kandallóról, burkolatról, stb. fotókat készítsünk és azokat szabadon felhasználhassuk.
2. Fotóinkkal személyiségi jogokat nem sérthetünk, azonosítható személyek csak előzetes írásos hozzájárulásuk után szerepelhetnek a közzétett képeken.
3. A magánterületen készült fotók csak személynév és pontos cím megjelölése nélkül helyezhetőek el a honlapunk galéria és referencia rovatában, illetve használhatóak fel bármilyen más célból (Pl. katalógus, brosúra, marketing anyag, hirdetés, stb. készítés során).

2019.11.07.

Kocséri Péter s.k.

ügyvezető igazgató
Kemax Kft.

Ajánlatkérés